Địa chỉ: Thôn Lạc yên 2
 • Nguyễn Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 3 và 4 tuổi
 • Nguyễn Thị Kim Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977695282
  • Giới thiệu sơ bộ:

   phụ trách chuyên môn Giáo dục.

 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   phụ trách chuyên môn nuôi dưỡng