Địa chỉ: Thôn Lạc yên 2
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hoàng Vân

Thôn Lạc yên 2
c0hoangvan@bacgiang.edu.vn