Địa chỉ: Thôn Lạc yên 2
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CBCCVC NHÀ TRƯỜNG

Hội nghị công chức viên chức trường mầm non Hoàng Vân đã xây dựng nghị quyết cho năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

TRƯỜNG MN HOÀNG VÂN

 

 
 

 

 

 

Số:       /NQ-MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hoàng Vân, ngày 06 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CBCC, VC NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 
 

 

 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa tại công văn số 420/HD-PGD&ĐT ngày 8/9/2017 về việc hướng dẫn tổ chức HN CBCCVC năm học 2017 - 2018;

Hôm nay ngày 06 tháng 10 năm 2017 trường mầm non Hoàng Vân đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 - 2018. Tại Hội nghị đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Báo cáo  hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017 và phương hưởng nhiêm vụ Ban thanh tra nhân dân năm học 2017 - 2018. Báo cáo tổng hợp ý kiến CBCC, VC năm học 2017 - 2018. Được lắng nghe Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ trong nhà trường.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 - 2018 trường Mầm non Hoàng Vân đã đi vào:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nội dung Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 - 2018:

Hội nghị đã bàn bạc thảo luận, tham luận đưa ra nhiều biện pháp thiết thực xây dựng cho bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018. Hội nghị đã phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua thực hiện xuất sắc nhiện vụ năm học. Ý kiến thảo luận của các tổ chuyên môn, các đoàn thể, CBCC, VC trong trường bổ sung cho các báo cáo trình trước Hội nghị năm học 2017 - 2018. Tiếp tục hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” trong trường học và không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”….. hưởng ứng phong trào thi đua do Ban thi đua trường phát động: 100% CBCC, VC đã hưởng ứng và cùng chung một tâm huyết Quyết nghị thực hiện tốt các chỉ tiêu.

Điều 2: Hội nghị thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018với những nội dung sau:

1. Tư tưởng chính trị:

          - 100% các thành viên trong nhà trường nghiêm túc chấp hành tốt sự phân công của các tổ chức nhà trường. Rèn luyện theo phẩm chất đạo đức nhà giáo.

          - 100% các thành viên an tâm công tác, có tâm huyết với nghề nghiệp, tận tâm tận lực với công việc được giao, với học sinh và nhân dân nơi mình công tác; có lối sống trong sáng, lành mạnh, đoàn kết hòa nhập với mọi tầng lớp trong xã hội. 100% Đảng viên thực hiện tốt 19 điều Đảng viên không được làm.

          - 100% CBCC, VC không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo các chuyên đề đăng ký. 

          2. Công tác duy trì sự phát triển mạng lưới giáo dục:

           100% CBGV, NV huy động tối đa trẻ ra lớp và duy trì lớp, sĩ số trẻ trong lớp tại điểm trường mình được phân công, đặc biệt quan tâm hơn đến trẻ 5 tuổi để duy trì thực hiện Phổ cập trẻ 5 tuổi.

          3. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục:      

          * Đối với giáo viên:

           - 100% cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn cũng như nội quy, quy chế nhà trường.

- 100% GV thực hiện đúng kế hoạch nội dung chương trình theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT quy định.

          - 100% có tinh thần ý thức tự giác bám trường lớp đảm bảo ngày giờ công . GV soạn giảng đầy đủ chương trình GDMN mới quy định sau sửa đổi tại TT 28 độ tuổi lớp mình phụ trách, soạn giảng trước 5 ngày và dạy học theo hướng tích cực “Xây dựng lớp học lấy trẻ làm trung tâm” có hiệu quả, có chất lượng. Hoàn thành các mục tiêu đề ra trong phong trào “ Mỗi giáo viên giúp đỡ một đồng nghiệp tiến bộ”

          - 100% GV làm đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của quy chế chuyên môn có chất lượng.

          - 100% GV đăng ký chất lượng chuyên môn được xếp từ loại TB trở lên, không có yếu kém (Trong đó 85 - 90% khá giỏi).

- 100% GV tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chuyên môn, mỗi đồng chí được thao giảng ít nhất 4 giờ trở lên/năm. Hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên, mô đun đúng đủ theo quy định.

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường 45,5%, giáo viên dạy giỏi cấp huyện 1036,4% trở lên, GVG cấp tỉnh 13,6%.

          - 100% GV tích cực tham gia làm đồ dùng dạy học, đồ dung phục vụ chuyên đề thường xuyên, mỗi đồng chí được trình bày 5 sản phẩm có chất lượng tốt trong năm học, 6/6 điểm trường xây dựng góc chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”. Xây dựng góc khám phá, thư viện thân thiện của bé cho trẻ hoạt động hiệu quả.

          - 100% GV làm tốt công tác đón và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ khi đến trường.

- 100% GV làm tốt công tác thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình.   

* Kết quả đánh giá trẻ cần đạt (%)

- Số trẻ được khám sức khỏe định kỳ: 360/360. Tỷ lệ: 100%

- Tổ chức ăn bán trú dân tại trường 12/12 lớp = 100%

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng so với đầu năm còn dưới 2.0%

+ Tỷ lệ trẻ PTBT cân nặng: 97,2%

+ Tỷ lệ trẻ PTBT chiều cao= 96,7%

- Tỷ lệ đạt chuẩn phát triển giáo dục

+ Lĩnh vực phát triển thể chất: 95%

+ Lĩnh vực phát triển nhận thức: 94,4%

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 95%

+ Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: 95% %

+ Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội và kỹ năng sống: 94,4%

- 100% học sinh đến lớp được tiếp nhận đầy đủ kiến thức nội dung chương trình từng độ tuổi của bậc học, được đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích trong trường lớp học.

4. Công tác bảo vệ cơ sở vật chất và xây dựng môi trường lớp học:

          - 100% GV có tinh thần, trách nhiệm bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Giáo dục các cháu và tuyên truyền cho mọi người dân cùng có trách nhiệm.

- 100% GV có trách nhiệm xây dựng môi trường lớp học và hướng dẫn các cháu biết bảo vệ của công, biết chăm sóc cây có bóng mát, bồn hoa ở trường, ở gia đình cũng như ở nơi công cộng, không bẻ cành, hái hoa, biết vệ sinh cá nhân, biết giữ vệ sinh môi trường lớp học… gắn liền với phong trào thi đua “Xây dựng vườn rau sạch của bé”

          5. Các công tác khác:

          - 100% GV tích cực tham gia hoạt động của các tổ chức đoàn thể để trở thành những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, thân thiện.

Điều 3: Hội nghị thống nhất giao trách nhiệm:

1. Chủ tọa Hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp và chỉnh sửa hoàn thiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 để triển khai và tổ chức thực hiện.

2. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cùng với Đoàn thanh niên các Tổ trưởng,  tổ phó tổ chuyên môn với chức năng nhiệm vụ tham gia quản lý, tổ chức vận động các thành viên trong đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiên thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đề ra.

3. Ban thanh tra nhân dân tăng cường giám sát thực hiện đầy đủ, đúng nội dung Nghị quyết này, cùng nhà trường xây dựng tập thể thành khối đoàn kết vững mạnh.

4. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và các thành viên khác trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã được thông qua.

          Trường Mầm non Hoàng Vân quyết tâm phấn đấu trường đạt Danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến cấp Huyện, 70% CBCC, VC trong trường Quyết tâm phấn đấu đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Kính mong Phòng GD&ĐT huyện HIệp Hòa, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoàng Vân, Ban chi ủy-BQL các thôn trong xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh tạo điều kiện để nhà trường thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm học 2017 - 2018.

Trên đây là Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC trường Mầm non Hoàng Vân năm học 2017 - 2018, đề nghị các đ/c CBGVNV nhà trường cùng quyết tâm thực hiện thành công.

Chủ tọa

 

 

Nguyễn Thị Phấn

Thư ký

 

 

Dương Thị Thu Hà

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết